27 maja - piątek

Uzależniony pracownik - procedura działania

10:00
warsztat

W pandemii ponad 30% Polaków zmieniło swoje zwyczaje dotyczące picia alkoholu, zwiększając prawie dwukrotnie częstotliwość sięgania po alkohol. Jak rozpoznać osobę uzależnioną? Co wbrew pozorom nie pomaga uzależnionemu pracownikowi ani zespołowi, w którym pracuje? Co może pomóc? Jak motywować pracownika do zmiany, a czego unikać? Jak mierzyć się z poczuciem bezradności w roli menedżera? Podczas warsztatu omówimy procedurę wsparcia - sesję interwencji z pracownikiem.

Justyna Bąba


Jak radzić sobie z mikroagresją?

14:00
wykład

Mikroagresje "to wszystkie drobne, małe rzeczy, z których każda rani i kaleczy" (L.Staff). Na co dzień w miejscu pracy, w przestrzeni publicznej, w rodzinie doświadczamy zachowań innych osób, które nie zawsze są dla nas przyjemne, czasem czujemy, że przekraczają nasze granice. To tym bardziej są one dotkliwe, gdy utożsamiamy się z grupą, w której w danych okolicznościach jesteśmy w mniejszości tzn. jesteśmy jedną z trzech kobiet pracujących w danym dziale, jesteśmy jedyną osobą ze wsi pracującą wśród osób wychowanych w dużym mieście, jedyni mamy doświadczenie pracy za granicą, gdy inni nie mieli takich doświadczeń. Zapraszam na webinar na którym dowiecie się, w jakich okolicznościach pojawiają się mikroagresje, jak im przeciwdziałać, jak na nie reagować, gdy ich doświadczamy lub gdy jesteśmy ich świadkami.

Miśka Konkel