12 maja - czwartek

Mental Health Leader - nowa rola w organizacji

10:00
wykład

Stworzenie nowej roli zawodowej, określanej jako Mental Health Leader jest odpowiedzią na wzrastającą świadomość zagadnienia, a także wyzwań związanych z tematem zdrowia psychicznego pracowników czy w miejscu pracy. Zgodnie z założeniami pole działania Mental Health Leadera obejmowałoby systemowe wsparcie tematu zdrowia psychicznego w organizacji, koordynację działań dotyczących profilaktyki oraz interwencji, wsparcie menedżerów i pracowników oraz promocję zachowań umożliwiających utrzymanie dobrej kondycji psychicznej. Jakie jeszcze obszary powinny zostać uwzględnione? Jakie kompetencje powinien mieć Mental Health Leader - jaką wiedzę, umiejętności, cechy psychofizyczne? Jakie miejsce w strukturze zajmować? Jakie obowiązki, zadania, zakres odpowiedzialności? Jakie wymagania powinna spełnić osoba mająca pełnić taką rolę? Jakie dobre praktyki w tym obszarze zaobserwowaliśmy w kilku krajach europejskich? Podczas wystąpienia zaprezentujemy koncepcję, założenia, etap inicjujący (oraz perspektywę kolejnych) dwuletniego projektu "Mental Health Leader" realizowanego przez Diversity Hub wraz z partnerami z Hiszpanii, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii. Projekt dofinansowany jest z programu Erasmus Plus Unii Europejskiej.

Joanna Pająk